Zkrátí se díky novele zákona doba rekonvalescence zavedením ošetřovného na domácí péči?

Všude dobře, doma nejlíp. A o to více to platí v porovnání s pobytem v nemocnici. Bude mít novela zákona pozitivní vliv na dobu rekonvalescence? Tato novela zákona čeká ještě v Praze na podpis prezidenta, ale dá se očekávat, že nabude účinnosti přibližně v polovině roku 2018. Co přinese a co to bude znamenat pro příbuzné nemocného? Základní myšlenou této novely zákona je podporovat rekonvalescenci nemocného v domácí péči.

Je jisté, že člověk, který je v domácím prostředí, se uzdravuje rychleji. Tam má své pohodlí a vše, na co je zvyklý. Jen po pobytu v nemocnici potřebuje mnohdy ještě pomoc v domácnosti. Právě to by měla vyřešit novela zákona, která zavádí dlouhodobé ošetřovné. Co to dlouhodobá ošetřovatelská péče je a kdo na ni bude mít nárok? Jedná se o příspěvek státu na domácí péči. Tu získají ti, kdo jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a zároveň se potřebují postarat o nemocného člena domácnosti nebo příbuzného. Podmínkou je, že ošetřovaná osoba byla minimálně 7 dní hospitalizována v nemocnici a zároveň ošetřující lékař potvrdí, že ještě alespoň 30 dní bude potřebovat celodenní péči v domácím prostředí.

Postarat se ale o někoho přímo u něj doma je často náročné. Především v případě celodenní péče. Pak často nezbývá čas na péči o domácnost opečovávané osoby, zajištění pochůzek, vyzvedávání balíčků, léků, apod. Od toho je tu hospodyně. Ta se vším pomůže a zajistí, aby ošetřovaná osoba měla svůj klid a komfort i v domácím prostředí. Navíc z pozice bývalé pečovatelky v zahraničí může poradit, jak které úkony péče o druhého dělat. Díky tomu bude zvládání pomoci svému blízkému snadné.

Ptáte se, jak bude dlouhodobé ošetřovné vypláceno? Stát bude přispívat na domácí péči o nemocného maximálně 90 kalendářních dní ode dne propuštění z nemocnice. Tato dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Výhodou je, že se v průběhu těchto 90 dní péče v domácím prostředí budou moci ošetřující osoby střídat. Dlouhodobé ošetřovné získají i ti, kteří žijí mimo domácnost ošetřované osoby a na dávku dosáhnou i osoby samostatně výdělečně činné. Když jim navíc pomůže hospodyně, budou to zvládat zcela bez stresu.

Jste-li z Prahy nebo okolí, ráda s péčí o domácnost pomůže některá hospodyně z naší agentury Vždycky lidsky. Nemusíte tak být na vše sami. Naše hospodyně mají bohaté zkušenosti s úklidem domácností, praním, žehlením, vařením, pochůzkami, nákupy, atd. Vy tak získáte oporu pro celou rodinu i jistotu, že je o rodinného příslušníka, který je nemocný, dobře postaráno.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů